Od kilku lat narastają zjawiska i fakty, które świadczą, że proces odprężenia ulega zawężeniu i zakłóceniu. W Stanach Zjednoczonych w czasie kampanii przedwyborczej Gerald Ford zaprzestał używania słowa détente, aby nie być oskarżonym o miękkość wobec świata komunistycznego. W 1980 roku dziennik ?Washington Post” ogłosił, że ?odprężenie umarło”. Powstaje więc pytanie o źródła występujących zakłóceń czy wręcz negacji samego odprężenia. Już w 1974 r. Henry Kissinger wyjaśnił czym jest détente dla Stanów Zjednoczonych. Podkreślił on, że dla St. Zjednoczonych odprężenie jest procesem, w którym stosunki z potencjalnie wrogim krajem tak się kształtują, że zostaje utrzymany pokój, a Amerykanie jednocześnie chronią swe żywotne interesy. Problem pojmowania interesów przez państwa występujące na arenie międzynarodowej ? w tym o wielkie mocarstwa ? jest sprawą kluczową. Tu też odpowiedź na pytanie o przyczyny zakłóceń procesu odprężenia. Tak długo i o tyle uznaje się odprężenie, jak długo i o ile nie przeszkadza ono w realizacji własnych interesów i celów. Na stan odprężenia w St. Zjednoczonych wpływa istnienie ?filozofii zagrożenia”. Zgodnie z nią wszystko to, co dzieje się w świecie niezgodnie z pojmowaniem interesów amerykańskich stanowi zagrożenie. Skoro przyjmuje się ustrojowe status quo za stan zgodny z interesami St. Zjednoczonych, to każdy fakt powstania państwa o celach socjalistycznych jest traktowany jako stan zagrożenia i zakłócenia odprężenia.