Doskonałą inwestycją w myśl każdego przedsiębiorcy są pracownicy. Jeżeli znajdzie takich, którzy cały czas będą chcieli podnosić kwalifikacje i jednocześnie zachowają wierność jego marce na dziesiątki lat, może być pewien, że jego firma zawsze będzie prosperowała jak żadne inne przedsiębiorstwo działające na tym samym rynku lub na pokrewnym. Istotny jest tutaj odpowiedni system nagród i kar, z naciskiem na te pierwsze. Tytułem przykładu, wynagrodzenia pracowników oddelegowanych powinno być utrzymywane na niezmiennie wysokim poziomie. Ponadto nie powinno dochodzić do sytuacji, w których za przewinienie jednego pracownika odpowiedzialna jest osoba postronna, zupełnie z całą sprawą niezwiązana. Nie da się ukryć, że takie wydarzenia negatywnie rzutują na myśli innych pracowników, którzy stracą zapał do pracy i będą mniej produktywni, w obawie, że popełnią błąd, który będzie ich kosztował utratę pracy. Na szczęście jednak istnieje wiele rozwiązań, które stosowane przez przedsiębiorców przynoszą odpowiednie efekty.