Rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że coraz więcej branż i dziedzin życia jest informatyzowanych. Informatyzacja dotyczy również administracji publicznej.
Coraz więcej urzędów wdraża dedykowane oprogramowanie służące do organizacji pracy związanej z obiegiem dokumentów. Elektroniczny system zarządzania dokumentami to oprogramowanie, które umożliwia załatwienie sprawy w urzędzie w całości w sposób elektroniczny. Klient urzędu może za pośrednictwem odpowiedniej platformy (np. SEKAP, EPUAP) wysłać do urzędu elektroniczny wniosek. Taki wniosek trafia do biura podawczego w urzędzie, gdzie jest rejestrowany w systemie informatycznym. Następnie jest dekretowany elektronicznie do odpowiedniego urzędnika, który załatwia sprawę i również za pośrednictwem systemu EZD wysyła swoją odpowiedź. Odpowiedź urzędnika zostaje podpisana cyfrowo i wysłana do klienta również w sposób elektroniczny.
Rozwiązania tego typu są korzystne i wygodne dla potencjalnych klientów urzędów. Pozwalają im na oszczędność czasu i przyśpieszenie kontaktu z administracją.