Istotnym elementem japońskiego systemu gospodarczego jest tzw. keiretsu, czyli grupa przemysłowa. Każde keiretsu składa się z centralnej grupy banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego, powiązanych z zespołem zakładów przemysłowych, z których wiele prowadzi wzajemne interesy handlowe. Związki pomiędzy firmami i bankami cementuje udział każdego z członków grupy w pakiecie akcyjnym pozostałych członków. Dzięki swoim udziałom banki mają zapewnione miejsca w radach nadzorczych firm keiretsu (zarządach), zaś osoby zajmujące uprzednio wysokie stanowiska w banku często otrzymują miejsca w zarządzie przedsiębiorstw. Oczywiście, banki podczas udzielania kredytów faworyzują przedsiębiorstwa tworzące keiretsu i często utrzymują przeważającą część ich zadłużenia. Jakkolwiek w Niemczech nie istnieją tak sformalizowane i rozpowszechnione ugrupowania jak keiretsu, banki niemieckie za pośrednictwem tzw. systemu Hausbank również wchodzą „W ścisłe związki z przemysłem. Klienci banków deponują w nich swoje akcje, przekazując im jednocześnie prawa głosu z akcji. Dzięki tym pełnomocnictwom oraz własnemu portfolio akcji, banki niemieckie kontrolują prawa udziałowe większości niemieckich korporacji i posiadają własnych przedstawicieli w radach nadzorczych większości największych przedsiębiorstw w Niemczech.