Spółdzielnie kredytowe są to niewielkie spółdzielcze organizacje kredytowe, tworzone przez grupy osób należących do pewnej wspólnoty (np. członków stowarzyszenia lub pracowników jednego zakładu pracy). Licencji na ich prowadzenie udzielają zarówno władze lokalne jak i federalne; ponad połowa z nich posiada licencję federalną. Licencje federalne znajdują się w gestii Krajowej Administracji Spółdzielni Kredytowych (NCUA). Administracja Krajowa nadzoruje i kontroluje spółdzielnie posiadające licencję federalną, ustalając dla nich minimalne wymogi kapitałowe oraz obowiązek okresowego składania raportów. Zarówno spółdzielnie działające na podstawie koncesji stanowych, jak i federalnych, mogą korzystać z federalnego systemu ubezpieczeń depozytów (do wysokości 100000 dol. na rachunku), oferowanego przez jednostkę pomocniczą przy NCUA, Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Udziałów w Spółdzielniach Kredytowych (NCUSIF). Ponieważ większość pożyczek udzielanych przez spółdzielnie są to kredyty konsumpcyjne o stosunkowo krótkich terminach płatności, kłopoty, jakich doświadczały w ostatnich czasach kasy wzajemnej pomocy oraz kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, ominęły sektor spółdzielni kredytowych.