Ciekawą cechą kredytowania bankowego jest to, że banki często specjalizują się w kredytowaniu przedsiębiorstw lokalnych lub firm działających w wybranej branży przemysłowej, np. w energetyce. W pewnym sensie postępowanie takie wydaje się zaskakujące, ponieważ oznacza, że bank nie dywersyfikuje swojego portfolio kredytowego, przez co naraża się na wyższe ryzyko. Z innego punktu widzenia specjalizacja tego rodzaju jest jednak bardzo korzystna. Problem negatywnej selekcji zmusza banki do rozpoznawania ryzyka kredytowego. Zebranie informacji oraz ocena zdolności kredytowej lokalnych przedsiębiorstw jest łatwiejsza dla banku niż zebranie porównywalnych informacji na temat firm znajdujących się w znacznej odległości. Analogicznie, koncentracja kredytowania na firmach działających w wybranych gałęziach przemysłu pozwala bankom dokładnie zaznajomić się ze specyfiką wybranej branży i trafnie przewidywać, które przedsiębiorstwa będą w stanie terminowo spłacać należności z tytułu udzielonych kredytów.