Skuteczna windykacja należności przybiera najróżniejsze postaci. Na przykład, jeżeli bardzo zależy na tym, by utrzymać bardzo dobre relacje z naszym dłużnikiem, by móc dalej prowadzić z nim interesy, windykacja polubowna okaże się najlepszym wyborem obecnie będącym do dyspozycji. Taka skuteczna windykacja należności Katowice przekonać może do siebie również niskimi kosztami jej realizacji. Nie zawsze jednak taka forma dochodzenia sprawiedliwości jest skuteczna. Trzeba mieć to na uwadze, że będzie się ona sprawdzać nie we wszystkich wypadkach. Wtedy konieczne będzie zastosowanie innych metod. Jedną z nich będzie windykacja sądowo-egzekucyjna. Jakie są jej główne założenia? Przede wszystkim jej celem jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który będzie dawał wszelkie argumenty do tego, by móc zwrócić się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Ta forma windykacji różni się od windykacji polubownej tym, że stosuje się w niej środki prawne. Perswazja schodzi tutaj na dalszy plan. Środki o charakterze prawnym to na przykład pozew, wystosowanie wezwań do zapłaty czy też tytuł egzekucyjny. Wariantów jest kilka. Na pewno większość z nich wywrze wpływ na dłużnika, który zobaczy, że sprawy zaczynają przybierać poważniejszy obrót.