Jakie są rodzaje prasy? Bo przecież jest to medium niezwykle rozbudowane, które trudno jest zamknąć w jedne teoretyczne ramy. Różni ludzie czytają różne gazety. Nie można więc ograniczać prasy tylko do jednego rodzaju gazety, która na przykład ma charakter czysto informacyjny. Bo nie każdy lubi takie gazety czytać. Jakie więc gazety możemy spotkać na polskim rynku? Jak tutaj kształtują się media?
Najbardziej popularne są tak zwane dzienniki, które wydawane są najczęściej pięć, sześć razy w tygodniu. Ten typ ma charakter informacyjny. Podobnie kształtuje się charakter dwutygodników. Ale już miesięczniki, czy gazety wydawane raz na kwartał są gazetami najczęściej tematycznymi. Co to oznacza? Że poświęcone są konkretnej grupie odbiorcy, na przykład kobietom, czy miłośnikom motoryzacji. Szczególnym rodzaje prasy są półroczniki i roczniki, których zadaniem jest przekazanie informacji i podsumowanie danego okresu pod kątem tematu, którego gazeta dotyczy.
Jak więc widać, prasa to medium, które rozumie potrzeby różnych odbiorców.