Wielu ekonomistów poszukuje odpowiedzi ? dlaczego USA? Co sprawiło, że to właśnie Stany Zjednoczone są krajem, w którym kult indywidualnego sukcesu jest tak istotny, a ludzie tak chętnie ryzykują wszystkim, w myśl zasady zwycięzca bierze wszystko. Jedną z przyczyn potęgi gospodarki Stanów Zjednoczonych może być protestantyzm, religia wyznająca ideę predestynacji. Ekonomia Stanów oparta jest na umiłowaniu pracy, które jest niezwykle istotną cechą wśród protestantów. To jednak właśnie predestynacja, czyli uznanie, że człowiek nie może nic zmienić w swoim życiu, ponieważ już przy narodzinach jest albo wybrany przez Boga albo potępiony, nakręcają spiralę dążenia do sukcesu w USA. Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało ? po co zakładać biznes, jeżeli jestem potępiony ? większość ludzi zakłada, że zostało wybranych, więc stara się swoim życie ? w tym również życiem zawodowym i biznesowym ? pokazać, że są godni zbawienia. Ten niewielki paradoks (oczywiście obok wielu innych czynników, niemniej istotnych) jest jedną z przyczyn obecnej dominacji USA na świecie.