Każdego rodzaju inwestycje wiążą się z ryzykiem ? mniejszym lub większym ale zawsze.
Często zdarza się, że inwestor powierza dużą sumę swojego kapitału  i chce mieć pewność zarobku na całej inwestycji. Zmieniający się nieustannie rynek oraz rozmaitość występujących sytuacji sprawia, że cały czas inwestor musi kontrolować każdy aspekt inwestycji, w przeciwnym wypadku może ponieść stratę. Przebieg inwestycji np. budowlanej może ulec z niezależnych przyczyn opóźnieniu, a bez właściwej reakcji może się to wiązać z karami finansowymi stanowczo zmniejszając zysk inwestora z inwestycji. Wychodząc naprzeciw możliwym do wystąpienia niekorzystnym sytuacją inwestor może podpisać tzw. umowę o powiernictwo inwestycyjne. Jest to cenna umowa gdyż w przypadku niemocy inwestora możemy powierzyć prowadzenie pieczy nad inwestycją innej osobie lub firmie specjalizującej się w tego rodzaju inwestycjach.
Powiernictwo inwestycyjne musi zostać zapisane formalnie ? za pomocą umowy, która może zostać poświadczona notarialnie.