Ubezpieczenie odpowiedzialności

Przezorny zawsze ubezpieczony – to stare powiedzenie często powtarzane jest przez osoby, które doznały jakiejkolwiek szkody na mieniu i starają się o odszkodowania z ubezpieczenia oc. Jak wiadomo każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany do tego, aby posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Co ciekawe posiadanie takiego ubezpieczenie jest wymagane w przypadku pojazdów, które nie poruszają się po naszych drogach, a na przykład stoi na parkingu. Jeżeli bowiem okaże się, że nasz pojazd nie posiada takiego ubezpieczenia może być on odholowany. O konieczności posiadania oc przekonujemy się podczas różnego rodzaju zdarzeń drogowych, które nie powstały z naszej winy. Wówczas możemy ubiegać się o odszkodowania z ubezpieczenia oc sprawcy nawet wtedy, gdy nie posiada on wystarczających środków do tego, aby pokryć koszty wszystkich uszkodzeń. Ubezpieczyciel sprawcy pokrywa koszty naprawy, a następnie na drodze sądowo – cywilnej stara się o uzyskanie swoich należności. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej bardzo często wykupowane jest przez skoczków spadochronowych. Wykonując ten ekstremalny sport, wielokrotnie mogą znaleźć się w sytuacji, gdy będą musieli lądować w terenie przygodny. Dlatego jeżeli podczas takiego lądowania uszkodzą cudze mienie, nie muszą obawiać się kar finansowych. Odszkodowanie zostanie bowiem wypłacone z posiadanej przez nich polisy ubezpieczeniowej. Poza samochodami osobowymi oc wykupuje się między innymi na ciągniki rolnicze czy koparki.