Z językiem za pan brat

Współczesne pokolenia poniżej 50 roku życia nie wyobrażają sobie braku znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Ta umiejętność jest wpisana w charakterystykę Europejczyków zaraz obok posiadania czynnego prawa jazdy czy znajomości podstaw komputera i działania Internetu. Jednak znajomość języka to nie wszystko – liczy się również płynność i swoboda wypowiedzi. By to osiągnąć warto ćwiczyć i rozmawiać w danym języku – nawet z samym sobą.
Nauka języka przebiega wieloetapowo. Znajomość słownictwa z oczywistych przyczyn nie jest wystarczająca. Istotna jest gramatyka nadająca sens wypowiedzi, a jej podstawą jest prawidłowa odmiana czasownika. Ta umiejętność nadaje sens całej wypowiedzi i wskazuje na czas (np. przyszły czy przeszły) o którym mówimy lub piszemy.
Obecnie, w Polsce, najpopularniejszymi językami obcymi, którymi my jako społeczeństwo chcemy się posługiwać to angielski i niemiecki. Wynika to z pozycji owych języków w Europie oraz możliwości wyjazdu i podjęcia zatrudnienia w krajach gdzie te języki obowiązują na co dzień. Należy też pamiętać, że język niemiecki jest urzędowym nie tylko w Niemczech dlatego odmiana czasownika niemiecki to fraza często wyszukiwana również przez samouków.