Elektroniczny obieg faktur to system, który został stworzony, by udoskonalić i zmodernizować, a tym samym usprawnić proces obiegu dokumentów księgowych w firmie.

Wszystko zaczyna się od zeskanowanie faktury i przetworzenia jej do wersji elektronicznej. Później następuje faza weryfikacji zeskanowanej faktury. Gdy zostaną odnalezione jakiekolwiek błędy i nieprawidłowości można dokument zeskanować ponownie lub też wprowadzić poprawki ręcznie.
System elektronicznego obiegu faktur pomaga w szybkiej kontroli znajdujących się w firmie dokumentów księgowych oraz skuteczniejszym pilnowaniu i przestrzeganiu daty płatności za daną fakturę. Niewątpliwie przemawia to na korzyść owego systemu, który widocznie i jednoznacznie góruje nad tradycyjnych, standardowym papierowym obiegiem dokumentów księgowych w firmie. Jak można zauważyć coraz więcej podmiotów gospodarczych decyduje się na wdrożenie takiej metody w swojej firmie, czemu dziwić się nie można, ponieważ sprzyja to minimalizacji kosztów finansowych i czasowych.