Czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest rozwiązaniem, które można polecać w obecnych czasach? Oczywiście, odpowiedź na tak sformułowane pytanie będzie zależna od tego, o jakich funduszach mówimy. Jak wiadomo, mamy obecnie do czynienia z ogromną niepewnością na światowych rynkach finansowych. Katastroficzne scenariusze oraz przewidywania mnożą się niczym przysłowiowe grzyby po deszczu i wielu analityków jest przekonanych, że mamy przed sobą kolejną falę kryzysu ekonomicznego. W tym kontekście nie może dziwić, że tak zwane ryzykowne aktywa, jak na przykład inwestowanie na giełdzie lub większość funduszy inwestycyjnych, tracą zainteresowanie inwestorów na rzecz chociażby metali szlachetnych takich jak złoto. Trzeba jednak pamiętać, że pośród wielu różnych funduszy inwestycyjnych, istnieją również takie rozwiązania, które zostały jak gdyby skrojone na trudne, kryzysowe sytuacje. Są tak zwane fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwroty. Zadaniem tego rodzaju funduszy, z którego to zadania zresztą świetnie się one wywiązują, jest osiągnięcie zysku niezależnie od panującej na rynkach koniunktury.