Często zwykło się mówić, że media stanowią czwartą władzę. Poniekąd jest to słuszne twierdzenie, ponieważ to media kształtują nasz światopogląd. To dziennikarze decydują, jakie informacje nam przedstawić, oraz z jakiej perspektywy je zaprezentować.

Jeśli chcemy mieć możliwie najpełniejszy ogląd rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać się na inne przekazy niż te płynące z naszych ulubionych mediów: gazet, stacji telewizyjnych i portali internetowych. Warto raz na czas zapoznać się z poglądami, które prezentowane są na serwisach i przez dziennikarzy o skrajnie odmiennych od naszych, poglądach i dzięki temu postarać się sobie wyrobić niezawisłe zdanie.

Jak wiadomo, prawda zawsze leży po środku i aby ją wyłuskać, dobrze jest poznać opowieść z możliwie największej ilości perspektyw.

Dobrym rozwiązaniem jest nie wsłuchiwanie się w głos jednej gazety czy stacji telewizyjnej, ponieważ w ten sposób tracimy pełny ogląd. W takich przypadkach faktycznie można powiedzieć, ze mamy do czynienia z czwartą władzą – która robi z obywatelami, co tylko zamarzy. Ale tylko na ich własne życzenie!