Wielu przedsiębiorców decyduję się na nawiązanie współpracy z biurami podatkowymi. Znaczącą ułatwia to zarządzanie firmą, ale nie zwalnia właściciela od odpowiedzialności za błędy popełnione przez biuro rachunkowe.
Po zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie księgowości właściciel firmy w ciągu tygodnia musi powiadomić swój urząd skarbowy o tym fakcie. Należy podać podstawowe dane współpracującego z firmą biura rachunkowego.
Biuro podatkowe nie odpowiada za błędy popełnione przez właściciela przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi brak wpłat podatków w wymaganym ustawowo terminie, zawyżenie zwrotów VAT. Biuro rachunkowe nie jest dla urzędu skarbowego stroną w przypadku komplikacji podatkowych, za wszelkie zaniedbania odpowiada właściciel firmy. Przedsiębiorcy mogą jednak domagać się od biur rachunkowych odszkodowań. Po wykazaniu zaniedbań wynikających z błędów osób pracujących w biurze rachunkowym, osoba zlecająca usługi może liczyć na pieniądze z OC sprawcy. W zależności od ubezpieczenia jest to od kilku do kilkunastu tysięcy euro.