Ekonomia i finanse są jednymi z najważniejszych aspektów życia w nowoczesnym społeczeństwie. Analiza finansowa przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki podjęciu takich kroków można w łatwy i przystępny sposób przeanalizować bilans finansowy firmy i podjąć decyzje powodujące usprawnienie jej działania i maksymalizację zysków. Nie inaczej jest w przypadku planowania domowego budżetu. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne rozplanowanie zysków i wydatków, tak by nie wystąpiło zjawisko deficytu finansowego. Taki przypadek może prowadzić do konieczności korzystania z zewnętrznej pomocy finansowych jak pożyczki czy kredyty. Niestety skorzystanie z takich usług bardzo często zamiast pomóc może skutkować jeszcze większymi kłopotami. Dlatego też każda odpowiedzialna osoba dorosła powinna zdawać sobie sprawę z wagi poprawnie przeprowadzonej analizy finansowej, dzięki której można uniknąć wielu kłopotów.