HOTEL POLESKI W KRAKOWIE

1998-2004, HOTEL POLESKI
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia całkowita: 2180.0m2
Powierzchnia użytkowa: 1572.0m2
Kubatura: 6451.5m2
PROJEKT: arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA: stud. arch. M. Dąbek
WSPÓŁPRACA: inż. T. Żmigrodzki

Projekt domyka kwartał zabudowy otwierając się na Wisłę.Podzielony został funkcjonalnie na trzy części, którym odpowiadają trzy bryłu. Pierwsza, równoległa do kwartału, w której znajdują się przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne to prostopadłościan obłożony cegłą klinkierową. Trzecia, to bryła otwarta na rzekę, w której znalazły się pokoje hotelowe. Została otynkowana tynkiem w kolorze ciemno-szarym. Pomiędzy nimi znajduje się część komunikacyjna łącząc obie formy. Obłożona została czarnym kamieniem – łupkiem.
Niefortunne decyzje urzędników miejskich i inwestora doprowadziły do stanu w jakim budynek znajduje się obecnie.