BUDYNEK BIUROWY W KRAKOWIE ROMA

2001, BUDYNEK BIUROWY
INWESTOR: PRYWATNY LOKALIZACJA: KRAKÓW – ZABŁOCIE
Powierzchnia użytkowa: 4750,5 m2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: dr arch. M. Twardowski, arch. W. Wokan
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA: stud. arch. M. Dąbek
WSPÓŁPRACA: inż. T. Żmigrodzki

Pomimo fizycznej bliskości historycznej tkanki miejskiej, niedoinwestowanie i nieład przestrzenny degraduje ten „zapomniany” rejon miasta do roli składowiska i zaplecza zakładów produkcyjnych. Lokalizacja nowego budynku pozwoli wprowadzić w to opuszczone i zaniedbane miejsce „życie” i być może zapoczątkować nowy etap w rozwoju dzielnicy.
Nietypowa działka (około 130 m długości i 16 szerokości) wymagała zdecydowanego gestu – decyzji projektowej, który w prosty sposób stworzy „nowe” w otaczającym nieładzie. W konsekwencji tych założeń (nie bez znaczenia jest „otwartość” inwestora) powstała forma o rzucie elipsy, zwarta, konsekwentna i skończona.
Projekt zrywa z powszechnym zjawiskiem kształtowania formy budynku, a w konsekwencji wyglądu miasta, przez szczelne wypełnianie kubaturą powierzchni działki, co prowadzi do paradoksu, iż miasto projektuje się samo poprzez podziały własnościowe działek.