PAWILON HANDLOWO-WYSTAWOWY W KRAKOWIE

2004-2009, ADAPTACJA I ROZBUDOWA PAWILONU HANDLOWO-WYSTAWOWEGO TECHNIK GRZEWCZYCH
INWESTOR: MAREL SP. Z O.O.
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia użytkowa: 874,30m2.
AUTORZY: arch. Miłosz Jakubowski, dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA: arch. Anna Niemiec, inż. Tomasz Żmigrodzki
KONSULTACJE KONSTRUKCYJNE: inż. Waldemar Potoniec
Tematem opracowania jest projekt pawilonu handlowo-wystawowego branży „techniki grzewcze” wraz z adaptacją istniejącego budynku mieszkalnego na zaplecze administracyjno-socjalne. Inwestycja na działkach przyległych do ul. Zakopiańskiej jest miejscem silnie eksponowanym w pierzei ulicy. Kontekst stanowi dwukondygnacyjna zabudowa jednorodzinno-usługowa. Projektanci wkomponowali projektowaną bryłę w istniejącą zabudowę. Jej kompozycja pokazuje rzeźbiarskość zestawionych form wewnątrz. Brama rozcięta świetlikiem obejmuje proste „bloki” zawierające funkcje pawilonu. Światło wpadające przez przeszkloną fasadę budynku wnika do środka. Wnętrza zestawione są na różnych wysokościach tak, aby sprawiały wrażenie przestrzennych ? trójwymiarowych, ulatujących. Tylna ściana projektowanej formy stanowi wewnętrzną elewację, umożliwiającą wgląd do budynku istniejącego, jest tłem dla kubatur biurowych i ekspozycji prezentowanych produktów. Powyższa inwestycja objęta decyzją o pozwoleniu na budowę została na pewien czas zatrzymana. Obecnie trwa postępowanie o otrzymanie pozwolenia na budowę. Z projektu pierwotnego zrealizowano tylko jedną kondygnację. Powodem wykonania projektu zamiennego są wytyczne inwestora zwiększające powierzchnię wystawienniczą budynku. Obrys obiektu powierzchni zabudowy jest zgodny z pierwotnym planem zagospodarowania terenu. Frontową ścianę kondygnacji przyziemia należało pozostawić zgodnie z projektem pierwotnym w linii zabudowy w odległości 7m od linii rozgraniczającej ul. Zakopiańską. Wjazdy i wejścia na posesję musiały pozostać bez zmian zgodnie z projektem pierwotnym. Stalowa wewnętrzna konstrukcja budynku zostanie oparta na istniejącej betonowej: stropy między kondygnacyjne na konstrukcji stalowej, wykończone drewnem i sklejką od spodu, wygłuszone wełną mineralną. Ściany zewnętrzne budynku w technologii tradycyjnej murowane. Przednia fasada przeszklona – aluminiowa – ściana osłonowa. Zewnętrzną przegrodę poziomą stanowić będzie stropodach odwrócony. Program budynku to przestrzeń ekspozycyjna wraz z obsługą klienta oraz węzłem sanitarnym na parterze, piętro to powierzchnia biurowa wraz z salami konferencyjnymi, w przyziemiu magazyny. Nie przewiduje się w nowoprojektowanym pawilonie zaplecza socjalnego dla pracowników technicznych. Funkcje te zlokalizowane zostały w budynku adaptowanym na cele inwestycji. Na poddaszu istniejącego budynku zlokalizowana zostanie wzorcowa kotłownia dla celów reklamowych natomiast lokalizacja nowoprojektowanych pomieszczeń biurowych umożliwia do niej wgląd.