VESS – KOMPLEKS BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH W KRAKOWIE

2005, „VESS” PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW NA ZESPÓŁ MIESZKALNY
I SERWIS OPON
INWESTOR: AUTOGUM
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia użytkowa istniejącego kompleksu budynków: 772,25 m2
Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków po rozbudowie: 1712,85 m2
PROJEKT: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers
WSPÓŁPRACA: arch. Anna Niemiec, arch. Paweł Syposz, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki

Główną ideą projektu było połączenie budynku istniejącego mieszkalnego oraz nowoprojektowanego kompleksu w sposób jak najmniej inwazyjny oraz harmonizujący z otoczeniem.
W skład kompleksu budynków objętych zakresem opracowania wchodzą parterowe budynki, pełniące rolę warsztatów i magazynów serwisu samochodowego, jak również piętrowa kamienica z poddaszem użytkowym, w części parteru wykorzystana jako skład opon. Piętro i poddasze stanowią niezagospodarowaną przestrzeń z częściowo rozburzonymi ścianami działowymi.
Planowana przebudowa i remont kompleksu istniejących budynków projektowana jest w obrysie istniejących, podłużnych ścian zewnętrznych. Istniejąca wiata stalowa, przy głównym wejściu do budynku, zostaje zdemontowana. W jej obrysie wymurowane będzie biuro obsługi klienta, połączone z obecną przestrzenią magazynów, w których planuje się umieszczenie 7 stanowisk do wymiany opon (z hydraulicznymi podnośnikami). Na piętrze zostaje wydzielona część socjalna dla pracowników oraz część magazynowa do przechowywania opon samochodowych. Do kamienicy, od strony ul. Rolnej, zostaje dobudowana zewnętrzna klatka schodowa, zapewniająca komunikację z piętrem i poddaszem adaptowanymi na mieszkania.
Remontowany kompleks budynków przy ul. Rolnej/Szwedzkiej kształtuje zamknięcie kwartału zabudowy i wraz z sąsiednimi budynkami współtworzy pierzeję ulic Rolnej i Szwedzkiej.