Hotel w Rzeszowie

2007 HOTEL
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: RZESZÓW
Powierzchnia użytkowa: 5101,26 m2
Ilość pokoi: 74
AUTORZY:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Agnieszka Lamot
WSPÓŁPRACA
stud. arch. Robert Ciuła, stud. arch. Mikołaj Fischer, stud. arch. Jakub Dudek