Studio F

2010, PROJEKT STUDIA FILMOWEGO
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia użytkowa budynku: 1599,80 m2 Powierzchnia zabudowy: ok. 1750 m2
PROJEKT: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Agnieszka Ciuła

 


Na formę budowli składają się trzy prostopadłościenne bryły, „powbijane” w podłoże pod różnymi kątami, jak gdyby zrzucone z bardzo dużej wysokości. Główne elementy konstrukcyjne hal projektuje się jako wykonane z drewna klejonego. Materiał elewacyjny stanowić będą okładziny z blachy miedzianej, betonu architektonicznego oraz betonu kolorowego różnicując dodatkowo każdą z hal i podkreślając jej niepowtarzalność. Część wspólna – w okładzinie kamiennej o kolorze grafitowym – w założeniu jest dużo niższa i pełnić ma jedynie funkcję łącznika. Nieliczne przeszklenia strefy wejściowej, sali konferencyjnej oraz garderoby nadają bryle dodatkowo odmienny charakter.
Studio filmowe stanowią trzy studia (hale) o zbliżonych gabarytach połączone częścią wspólną, wyposażoną w obszerny hall, zaplecze socjalne, zespół garderób, salę konferencyjną oraz magazyny sprzętu. Każda z hal posiada zarówno wejście oraz bramę wjazdową z zewnątrz jak i jest dostępna z części wspólnej, co zapewnia pełną niezależność funkcjonalną.
Studio filmowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora w taki sposób, aby możliwa była jego lokalizacja na dowolnej działce. Założono dostęp do drogi publicznej z wjazdem oraz wejściem od strony elewacji frontowej. Ciąg pieszo – jezdny (z parkingiem dla samochodów osobowych) oraz plac otaczający budynek, pozwalają na nieograniczony dojazd do każdej z jego części. Ruch podzielono projektując posadzki o zróżnicowanej fakturze oraz kolorystyce.