Stacja Paliw Auchan w Krakowie

 2009, STACJA PALIW PŁYNNYCH
INWESTOR: AUCHAN SP. Z O. O.
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia użytkowa: 310,88 m2
PROJEKT: arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Marta Dul
Obszar, na którym planuje się budowę stacji paliw leży na terenie byłych Zakładów Chemicznych Bonarka. Na terenie objętym wnioskiem działalność przemysłowa sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy wytwarzano tu cement portlandzki. W latach powojennych produkowano nawozy fosforanowe. W latach 1974-1993 produkowano trójwapniowy fosforan paszowy, gdzie produktem odpadowym był fluorek wapnia gromadzony w osadnikach zlokalizowanych na terenie zakładu. Tereny te, w wyniku działalności zakładu zostały skażone metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa został uzgodniony projekt rekultywacji tego terenu.
Projektowany budynek kasy z zapleczem socjalnym stanowi samodzielny element stacji benzynowej firmy „Auchan”. Obsługa klientów prowadzona jest przez okienko kasowe usytuowane pod zadaszeniem strefy opłat. Stacja jest całkowicie bezobsługowa wyłączając punkt tankowania samochodów gazem płynnym.
Drugi budynek kasy stanowi podrzędny w stosunku do kasy z zapleczem socjalnym element stacji benzynowej. Składa się on wyłącznie z pomieszczenia kasowego.
Wiata nad dystrybutorami stanowi oddzielny obiekt stacji paliw Auchan. Pełni funkcję ochraniającą wyposażenie technologiczne stacji paliw oraz osoby dokonujące zakupu paliwa.