KONKURS URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W GDAŃSKU

 2014, KONKURS URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
LOKALIZACJA: GDAŃSK
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Grzegorz Frączek, arch. Ludmiła Więckowska-Bryś

 

 

Prezentowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna została opracowana uwzględniając wytyczne
organizatora konkursu, charakter założenia i jego otoczenie. Celem projektu było stworzenie założenia
urbanistycznego, spełniającego określone w miejscowym planie zagospodarowania warunki i jednocześnie
tworzącego samodzielny kompleks o wyrazistej architekturze, umożliwiającej identyfikację osiedla. Pracom
projektowym przyświecała chęć pogodzenia funkcji z prostotą oraz przejrzystą estetyką obiektów. Tkanka
osiedlowa została uzupełniona o przestrzenie rekreacyjne z dużą ilością terenów zielonych. Poprzez
charakterystyczną rzeźbę architektury, przestrzeń została naturalnie podzielona na tereny publiczne i
półpubliczne.
Usytuowanie budynków oraz ukształtowanie ich elewacji odzwierciedla funkcję i wynika z orientacji stron świata.
Pod każdym budynkiem mieszkaniowym przewidziano parking podziemny w celu jak największego
zminimalizowania ruchu kołowego na projektowanym terenie. Elewacje zostały ujęte w ramy tworzące
zewnętrzną rzeźbę, które charakteryzują każdy budynek. Taki sposób kształtowania brył budynków –
„rozrzeźbionych” elewacji – sprawia, iż każda bryła posiada niepowtarzalny obraz – wzór na każdej elewacji.
Elewacje zaprojektowane zostały tak, aby umożliwić jak najlepsze doświetlenie mieszkań i wygodę ich
użytkowania poprzez zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych otwierających się na otoczenie
zewnętrzne. Takie połączenie ścian zewnętrznych budynków (jako tła) oraz ram balkonów o bardziej wyrazistej i
żywej formie, umożliwiło pokazanie niezwykle ekspresyjnej gry światła i cienia. Sprawiło, że fasady
projektowanego osiedla stały się bardziej interesujące, w pewnym sensie – tajemnicze. Powstanie wieży
widokowej w najwyższym punkcie terenu, stanowi dominantę uzupełniającą całość założenia. Wieża widokowa
stała się częścią jednej z brył, wymyka się z porządku kwartałowych elewacji wyrastając ponad pozostałe budynki.
Z jednej strony, osobna klatka schodowa i winda pozwalają na dostęp widzów na taras widokowy, z drugiej
strony, na kondygnacjach tej niedużej wieży znalazło się kilka mieszkań z najlepszym widokiem.
Mieszkania zostały zaprojektowane jako jedno i dwupokojowe, doświetlone od wschodu lub zachodu oraz trzy i
czteropokojowe z doświetleniem pokoju dziennego od południa. Struktura mieszkań: łączna ilość 765, w tym 200
jedno-, 235 dwu-, 180 trzy-, oraz 150 czteropokojowych. W północno zachodniej części projektowanej inwestycji,
zaplanowano budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej o łącznej ilości 40 mieszkań. Całość założenia
osiedla obsługiwana jest przez parkingi podziemne pod każdym z budynków. Projektowane parkingi zapewniają
wymaganą ilość miejsc postojowych dla obsługi mieszkańców ( ich ilość spełnia warunek mpzp w którym
współczynnik miejsc postojowych do ilości mieszkań wynosi 1,2). Część miejsc postojowych zlokalizowanych
zostało także na terenie założenia projektowego wzdłuż głównych ciągów pieszo jezdnych osiedla. Nad
parkingami podziemnymi w kondygnacjach parterów, na dziedzińcach budynków, zaprojektowane zostały
wymknięte przestrzenie prywatne dla mieszkańców mieszkań na parterach oraz powierzchnie wspólne,
półprywatne, stanowiące tereny zielone oraz powierzchnie utwardzone z miejscami do zabaw i odpoczynku.
Zachowano ponadto, naturalnie powstałe ciągi piesze łączące ulicę Czubińskiego od zachodu z ulicami Suwalską i
Wileńską od wschodu i południowego wschodu. Na terenie objętym Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) przewidziano zachowanie terenów zielonych z punktowymi miejscami służącymi
do odpoczynku.
Jednym z istotniejszych czynników wpływających na kształt formy budynków jest ukształtowanie terenu.
Obecnie niewiele jest dostępnych rozwiązań tzw. proekologicznych i energooszczędnych, które charakteryzują się
korzystnym dla inwestorów współczynnikiem możliwych zysków i oszczędności z ich zastosowania do kosztów
inwestycji. W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego dzięki
zastosowaniu kolektorów słonecznych. Kolejnym elementem proekologicznym, proponowanym w
projektowanym osiedlu jest zastosowanie dachów zielonych oraz magazynowanie wody opadowej w zbiornikach
podziemnych, a następnie użycie jej do systemów nawadniania zieleni urządzonej lub też do wprowadzenia do
instalacji kanalizacji.
Działka 002-M/U32 – działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną
Bilans terenu.
Powierzchnia działki – 53200 m2 (5,32ha)
Powierzchnia zabudowy – 12000 m2 (22,5%)
Powierzchnie utwardzone – 9827 m2 (18%)
Tereny zielone (100%) – 23573 m2 (44%)
Tereny zielone (50%) – 7800(dziedzińce nad parkingami podziemnymi) + 12000 (dachy zielone) =
19800*0.5= 9900 m2 (18%)
Bilans mieszkań :
Liczba mieszkań – 765
Mieszkania 1-pokojowe – 200
Mieszkania 2-pokojowe – 235
Mieszkania 3-pokojowe -180
Mieszkania 4-pokojowe -150
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 42058 m2
Działka 003-M/U31
Bilans terenu:
Powierzchnia działki – 22500 m2 (2,25ha) + droga wewnętrzna =23140 m2
Powierzchnia zabudowy – 4647 m2 (20%)
Powierzchnie utwardzone – 5343 m2 (10%)
Tereny zielone – 12669 m2 (54%)
Bilans budynków w zabudowie szeregowej:
Liczba budynków – 40
Powierzchnia użytkowa – 8960 m2