KONKURS NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ W KRAKOWIE

2011, OSIEDLE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ W KRAKOWIE
ORGANIZATOR:
LOKALIZACJA: KRAKÓW
AUTORZY:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, arch. Paweł Syposz, arch. Marta Dul, arch. Anna Bołcun, arch. Paweł Michalski, stud. arch. Wiktor Szczypka
WSPÓŁPRACA: stud. arch. Justyna Piwowarczyk

 

Prezentowana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna została opracowana uwzględniając wytyczne organizatora konkursu, charakter założenia i jego otoczenie. Celem projektu było stworzenie założenia urbanistycznego, spełniającego określone w decyzji warunki zabudowy i jednocześnie tworzącej samodzielny kompleks o wyrazistej architekturze, umożliwiającej identyfikację osiedla. Pracom projektowym przyświecała chęć pogodzenia nie zawsze współgrających ze sobą cech, jakimi są wysoka intensywności zabudowy, budynki o 7-8 kondygnacjach, parking podziemny w obrysie całej inwestycji, gwarantujący odpowiednią ilość miejsc postojowych, z zapewnieniem odpowiedniego komfortu zarówno przebywania jak i mieszkania na terenie osiedla. Projektowane osiedle zostało potraktowane jako zabudowa śródmiejska uzupełniająca. Budynkom zakwalifikowanym jako średniowysokie należało doprowadzić drogi pożarowe jednak w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć ruch na terenie osiedla i stworzyć sposobność ukształtowania kameralnego wnętrza. Tkanka osiedlowa uzupełniona została o przestrzenie rekreacyjne, które przenikają się regularnymi terenami trawiastymi i zieleni urządzonej oraz z drewnianymi bryłami tworzącymi miejsca do siedzenia i podesty dla ławek, huśtawek…
Usytuowanie budynków oraz ukształtowanie ich elewacji, odzwierciedla funkcję i wynika z orientacji względem stron świata. Kondygnacje pierwsza i ostatnia zostały cofnięte w stosunku do lica budynków. Na parterze utworzyło to zadaszenie wzdłuż witryn lokali usługowych, którym często nie zależy na bezpośrednim świetle dziennym. Natomiast na ostatniej kondygnacji powstały tarasy dla apartamentów jedno- lub dwupoziomowych. Powierzchnie użytkowe znajdują się w parterach budynków od strony ul. Szafrana i w jednym z budynków wzdłuż łącznika pomiędzy ulicami Szafrana i Rzemieślniczą. Powtarzalne kondygnacje mieszkalne ujęte zostały w ramę podkreślającą ich przeznaczenie. Taki sposób kształtowania brył budynków sprawił, że pomimo 7 (w przypadku lokalizacji usług w parterach) lub 8 kondygnacji wydają się one ”lżejsze” w odbiorze. Elewacje zaprojektowane zostały tak, aby umożliwić jak najlepsze doświetlenie mieszkań i wygodę ich użytkowania poprzez zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych oraz loggii o zróżnicowanym wysięgu zapewniających poczucie prywatności (przewaga nad balkonami). W odmienny sposób potraktowane zostały elewacje zamykające w zewnętrznym obrysie osiedle oraz te, które kształtują jego wnętrze. Spokojne w wyrazie elewacje zewnętrzne posiadają jedynie delikatne akcenty prowadzące do potraktowanych w sposób bardziej rzeźbiarski elewacji wewnętrznych osiedla. „Rozrzeźbienie” ich wieloma loggiami, umożliwiło pokazanie niezwykle ekspresyjnej gry światła i cienia, co sprawiło, że wnętrza urbanistyczne projektowanego osiedla stały się „żywsze” i bardziej interesujące, w pewnym sensie – tajemnicze. Z uwagi na konieczność zachowania grupy świerków, konieczne było rozbicie jednego z budynków i przesuniecie jego fragmentu. Dało to możliwość potraktowania całości tego obiektu inaczej niż pozostałych i spowodowało, że stał się on elementem rozpoznawalnym, świadczącym o charakterze tego osiedla.
Mieszkania zostały zaprojektowane jako jednopokojowe od strony północnej oraz dwu- i trzypokojowe (z przewagą dwu- z uwagi na obecne uwarunkowania rynku). Struktura mieszkań: łączna ilość 500. W tym 167 jedno-, 157 dwu-, 176 trzypokojowych (w tym 16 dwupoziomowych).Całość założenia osiedla obsługiwana jest przez parking podziemny podzielony na 4 strefy pożarowe. Z uwagi na zabezpieczenia przed korzystaniem z parkingu przez osoby nieupoważnione przewiduje się zastosowanie systemu szlabanów lub bram sterowanych za pomocą kart/pilotów. Projektowany parking zapewnia wymaganą ilość miejsc postojowych dla obsługi mieszkańców (ich stosunek do ilości mieszkań wynosi 1,0). Znajduje się w nim również część miejsc postojowych dla funkcji usługowych. Niewielka ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu zlokalizowana jest przy budynku z usługami wzdłuż łącznika ul. Szafrana-ul. Rzemieślnicza. Mieszkańcy mogą skorzystać z 2 zjazdów do garażu, po jednym od strony ul. Szafrana i od ul Rzemieślniczej. Budowa 2 zjazdów przyczyni się do usprawnienia ruchu w czasie jego zwiększonego natężenia (poranny lub wieczorny szczyt komunikacyjny). Ze względów technicznych, zjazdy te umożliwią etapowanie inwestycji. Do zrealizowania 1 etapu inwestycji konieczne jest wybudowanie części parkingu (z odpowiednią dla tego etapu liczbą miejsc postojowych) oraz pomieszczeń technicznych, które zgodnie z warunkami technicznymi obowiązkowo należy zlokalizować od strony ul. Szafrana: wodociąg, kanalizacja sanitarna i opadowa oraz opcjonalnie sieć energetyczna i ciepłownicza.
Jednym z istotniejszych czynników wpływających na ukształtowanie formy budynków i wybór materiałów wykończeniowych jest przewidywana cena wybudowania obiektów wraz z infrastrukturą, w zakresie możliwym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, utrzymując charakter zaproponowanych form budowli. Koszty te zostały określone na podstawie kosztów budowy analogicznych obiektów (obecnie w realizacji i etap osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej mieszkań tzw PUM ok 30 000m2) oraz Katalogu Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych (I kw. 2011r). Wartość całości inwestycji określonej w regulaminie konkursu szacuje się na kwotę 85 270 888zł netto (garaż podziemny 2 646 400zł, budynki 81 424 488zł, zagospodarowanie terenu 1 200 000zł).
Obecnie niewiele jest dostępnych rozwiązań tzw. proekologicznych i energooszczędnych, które charakteryzują się korzystnym dla inwestorów współczynnikiem możliwych zysków i oszczędności z ich zastosowania do kosztów inwestycji. W Polsce istnieją niezłe warunki przede wszystkim do wykorzystania energii promieniowania słonecznego dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych. Niestety tego typu inwestycja ze względów logistycznych zarządzania nieruchomością nie sprawdzi się w tak intensywnej zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej. Jako opcję proponuje się rozważenie gromadzenia w zbiorniku/-kach wody zbieranej przez kanalizację opadową i użycie jej w instalacji nawadniania zieleni urządzonej.