PROJEKT KONKURSOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU KULTURALNO-GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO W DOBRZENIU WIELKIM

2010, ZESPÓŁ KULTURALNO-GASTRONOMICZNO-HOTELOWY
ORGANIZATOR: GMINA DOBRZEŃ WIELKI
LOKALIZACJA: DOBRZEŃ WIELKI
Powierzchnia użytkowa budynku: 2353,23m²
PROJEKT:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Agnieszka Ciuła
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
arch. Ludmiła Więckowska, arch. Klaudiusz Konarski, stud. arch. Anna Rusinek
WSPÓŁPRACA:
arch. Marta Dul, arch. Anna Fusiara, arch. Paweł Syposz, arch. Paweł Michalski, stud. arch. Wiktor Szczypka, inż. Tomasz Żmigrodzki

 

STAN ISTNIEJĄCY.
Teren planowanego zespołu kulturalno – gastronomiczno – hotelowego położony jest przy ul. Reymonta i Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim. W stanie istniejącym teren stanowi nieużytek i zlokalizowany jest w części centralnej miejscowości, w niedalekiej odległości od budynku Urzędu Gminy. Od północno – wschodniej części graniczy z niezabudowanymi działkami i nowym osiedlem domów jednorodzinnych. Od południa znajduje się działka, na której usytuowany jest budynek NFZ – Ermed. Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem płaskim, otoczony dużą ilością zieleni. Dalej znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury – dwukondygnacyjny również z dachem płaskim. Między w/w budynkami zlokalizowano parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Całość otoczona jest przez liczną niską zabudowę jednorodzinną, z typowymi dla wsi opolskiej budynkami na planie wydłużonego prostokąta, pokrytych dwuspadowymi lub wielospadowymi dachami. Dominantę terenu stanowi wieża kościelna.
ZAŁOŻENIA IDEOWE.
Obiekt usytuowany na terenie inwestycji o kształcie wielokąta, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch dominujących w tym rejonie pod względem urbanistycznym budynków – siedzibą NFZ – Ermed oraz budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury – kontynuuje pierzeję i linię zabudowy ul. Wspólnej, a także Reymonta. Wysokości sąsiednich budynków, studia zacieniania i przesłaniania były pretekstem dla ukształtowania formy nowej budowli. Budynkowi nadano kształt nietypowego kwartału dostosowanego pod względem urbanistycznym do otaczającej zabudowy.
Koncepcja budynku to przenikające się bryły otwarte na promienie słoneczne. Każda z brył reprezentuje własny materiał naturalny, którym jest okryta. Każda służy innemu celowi. Kształt form prowokuje widza do odkrywania kolejnych zaułków i przestrzeni, w których znajdzie odpoczynek i spokój.
Projektowany obiekt wiąże ze sobą trzy odmienne funkcje: nowoczesnego obiektu kulturalno – konferencyjnego, gastronomicznego z pełnym zapleczem kuchennym oraz budynku hotelowego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Budynek zespołu kulturalno – gastronomiczno – hotelowego został usytuowany na działce o kształcie wielokąta, leżącej przy głównych arteriach komunikacyjnych – ul. Wspólnej i Reymonta. Zaproponowano obiekt w formie nietypowego rozczłonkowanego kwartału zabudowy, który „powtarza” kierunki istniejącej zabudowy oraz „spina” w jedną urbanistyczną całość. Budynek linią zabudowy oraz skalą nawiązuje do sąsiednich budynków – zarówno dwukondygnacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury, jednokondygnacyjnego budynku NFZ jak i rozdrobnionej struktury zabudowy jednorodzinnej. Elewacja frontowa znajduje się od strony ul. Wspólnej. Tutaj zaprojektowano również reprezentacyjny plac z licznymi ścieżkami, pomniejszymi placykami, klombami i fontannami. Kierunek prowadzący do wejścia głównego oraz dojście do galerii wyróżnione zostały za pomocą odmiennego wzoru i kolorów posadzki. Na placu zaproponowano także specjalnie zaprojektowane siedziska i ławki. Obiekt wyposażony jest również w kilka bocznych wejść (głównie dla pracowników oraz wyjść ewakuacyjnych). Podczas kształtowania bryły uwzględniono wszelkie dominujące kierunki oraz gabaryty budynków sąsiednich.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE.
Całość założenia oparto na siatce modularnej o wymiarach pojedynczego modułu: 10x10m. 25 takich modułów pogrupowano wg funkcji oraz wytycznych powierzchniowych i ułożono zgodnie z kierunkami urbanistycznymi.
Budynek zespołu kulturalno – gastronomiczno – hotelowego ukształtowano jako nietypowy rozczłonkowany kwartał zabudowy z patiami wytworzonym w miejscach połączeń poszczególnych brył.
Brak jest jednej dominującej bryły. Poszczególne części są równoważne, lecz zróżnicowane zgodnie
z pełnioną funkcją – zarówno pod względem gabarytów, jak i wykończenia materiałowego – oraz „spięte” za pomocą łącznika – hallu. Prawie w całości obiekt zaprojektowano jako parterowy, jedynie bryła budynku hotelowego posiada 2 kondygnacje nadziemne.
Zaproponowano rozwiązania architektoniczne i przestrzenne o współczesnej formie wyrazu, dostosowane skalą i ukształtowaniem bryły do otaczającego terenu. Wykorzystano elementy cech charakterystycznych tradycyjnego „domu opolskiego”, a także symbolu – herbu województwa opolskiego.
Fasady zaprojektowano jako wykonane z tradycyjnych materiałów naturalnych takich jak drewno i cegła, które korespondują ze współczesnymi – betonem elewacyjnym, okładziną z blachy miedzianej oraz szkłem. Poszczególne budynki posiadają prostą, nieskomplikowaną formę, co pozwala na wykorzystanie wielu sposobów wykończenia elewacji przy jednoczesnym zachowaniu całości w formie stonowanej i współgrającej ze sobą nawzajem oraz otaczającymi obiektami. Zastosowano ciepłą kolorystykę brązów i szarości na zewnątrz, jaki i we wnętrzach budynku. Elewacja frontowa z wejściami głównymi prowadzącymi do hallu usytuowana została równolegle do ul. Wspólnej i podkreślona wielkoformatowymi przeszkleniami.
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTOWANEJ BUDOWLI.
Organizacja ruchu w zakresie dojść i dojazdów ma na celu rozdzielenie ruchu pojazdów od ruchu pieszych i zapewnienie bezkolizyjności w ruchu pojazdów. Planuje się dojazd dla samochodów dostawczych do części gastronomicznej od strony ul Reymonta oraz 2 miejsca postojowe dla autokarów z dojazdem od ul. Wspólnej.
W granicach części opracowania studialnego planuje się kompleks spacerowy łączący ze sobą poszczególne budynki, subtelnie powiązany z zaprojektowanym zgodnie z życzeniem Inwestora parkingiem na ok. 106 miejsc postojowych, obsługującym całość założenia. Sposób zagospodarowania uwzględnił zachowanie i zabezpieczenie jak największej liczby drzew oraz zaprojektowanie dodatkowej zieleni uzupełniającej z elementami małej architektury.
Zaproponowany obiekt składa się z trzech odrębnych funkcjonalnie segmentów połączonych ze sobą czytelnym i klarownym układem komunikacyjnym.
Główne wejścia zaplanowano od ulicy Wspólnej. Prowadzą one do części wejściowej hallu z portiernią oraz dyżurką zapewniającymi dozór obiektu. Ze względu na reprezentacyjny charakter hallu oraz bezpośrednie połączenie z przestrzenią galerii (realizacja w 2 etapie) możliwe jest wykorzystywanie jego powierzchni do organizowania wystaw czasowych. Doświetlenie światłem dziennym realizowane jest przez przeszklenia zlokalizowane przy wejściach do budynku.
Dalszą część hallu z zapleczem szatniowo – sanitarnym planuje się wykonać w dwóch etapach.
Toalety usytuowane zostały blisko części gastronomicznej, na którą składa się obszerna sala konsumpcyjna dla 120-140 osób oraz rozbudowane zaplecze kuchenne. Restauracja dostępna będzie dla gości z zewnątrz, gości hotelowych oraz uczestników konferencji. Kuchnię zaprojektowano tak, aby umożliwić przygotowanie ok. 150 posiłków w ciągu doby na potrzeby restauracji, ok. 500 posiłków
w formie kateringu oraz obsługę klientów zewnętrznych. Osobne wejście i zaplecze dla pracowników oraz droga dostaw do magazynów odbywająca się z dwóch stron, pomieszczenie na odpady z dostępem z zewnątrz i wewnątrz zapewni bezkolizyjność w funkcjonowaniu kuchni. Dużą zaletą jest możliwość rozsunięcia ruchomych paneli stanowiących wraz z przesuwnym przeszkleniem elewację i stworzenie trwałego połączenia restauracji z ogródkiem letnim.
Lewa część hallu prowadzi do pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym oraz zespołu sal konferencyjnych: mniejszej sali przeznaczonej do obsługi ok. 50 osób oraz dużej sali przeznaczonej dla 150 osób, wyposażonej w zaplecze, projektornię oraz dwie kabiny tłumaczy. Sala ta wyposażona została w okna, które jednak na czas prelekcji połączonych z prezentacjami będą zasłaniane elektrycznie opuszczanymi żaluzjami, a na ścianie za mównicą opuszczony zostanie ekran. W części zapleczowej znajduje się klatka schodowa prowadząca do podziemia gdzie usytuowano pomieszczenia techniczne, porządkowe, kotłownię, wentylatornię. Część kulturalna zrealizowana zostanie w 2 etapie. 3 etap stanowić ma część hotelowa dostępna bezpośrednio ze wspólnego hallu. W hotelu o standardzie dwóch gwiazdek będą zlokalizowane pokoje jednoosobowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dwuosobowe, trzyosobowe oraz apartament. Segment magazynowo – zapleczowy został wydzielony i będzie dostępny jedynie dla pracowników. Jako jedyny obiekt dwukondygnacyjny hotel posiada klatkę schodową oraz dźwig.
Konstrukcja budynku pozwoliła na to, aby pomieszczenia biurowe oparte zostały na schemacie modularnym z możliwością przebudowy i kształtowania przestrzeni według potrzeb.
DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dla projektowanego budynku zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Na poziom parteru prowadzą chodniki o nachyleniu <5%. Aby zapewnić dostęp na wyższe kondygnacje dźwig osobowy, który spełnia parametry określone w Warunkach Technicznych.
Pokoje hotelowe przeznaczone dla niepełnosprawnych dostosowane są do ich funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii. Na parkingu przewidziano 7 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.
Koncepcja uwzględnia ekonomiczne rozwiązanie elementów wykończenia budynku z uwzględnieniem jednak jego standardu oraz innowacyjności.
Posadowienie obiektu proponuje się w postaci ław i stóp fundamentowych. Konstrukcja budynku zaprojektowana została jako żelbetowa z elementami sprężonymi, szkieletowa słupowo – płytowa z wypełnieniem ceramicznym. Sztywność całego układu zapewnią sztywne tarcze w postaci stropów.
Okna elewacji zewnętrznych hotelu (stolarka aluminiowa) proponuje się wykonać jako otwieralno – uchylne. Wielkoformatowe przeszklenia elewacji projektuje się ze szkła niskoemisyjnego samoczyszczącego.
Przykrycie budynków proponuje się w postaci stropodachu odwróconego ułożonego na płycie stropowej. Odprowadzenie wody ze stropodachu będzie się odbywać za pomocą systemu podciśnieniowego. Dach nad częścią hotelu planuje się wykonać jak dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej jętkowej.
Fasady zewnętrzne planuje się wykonać w zależności od pełnionej funkcji:
– hall wejściowy oraz część szatniowo – sanitarna oraz galeria – okładzina z blachy miedzianej,
– część gastronomiczna – drewniane panele, ruchome, na prowadnicach,
– część kulturalna – bryła niższa – cegła, bryła wyższa – beton elewacyjny,
– część hotelowa – okładzina z desek drewnianych, układanych pionowo i poziomo.
Posadzki części podziemnej wykonane zostaną z betonu architektonicznego. Posadzka parteru projektowana jest z czarnych płyt granitowych, a posadzka piętra hotelu wykończona będzie gresem polerowanym. Ścianki działowe proponuje się wykonać jako murowane. Wnętrza pomieszczeń posiadać będą wysokość min. 3,50 m w świetle pomiędzy poziomem podłogi, a sufitem podwieszonym.
Obiekt zaprojektowany został w sposób zapewniający w razie pożaru:
– nośność konstrukcji,
– ewakuację ludzi,
– ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie zabudowania.
Przejście do dróg ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń nie przekracza 40 m.
ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE.
Teren, na którym ma być realizowana objęta opracowaniem inwestycja jest w pełni uzbrojony, co zapewnia możliwość doprowadzenia mediów do projektowanego obiektu.
Projektowany budynek będzie spełniał kryteria obiektu energooszczędnego o klasie energooszczędności „C” i zostanie wyposażony w instalacje klimatyzacji oraz wentylacji (z odzyskiem ciepła) dla pomieszczeń części gastronomicznej, kulturalnej oraz hallu.
Przewidywana jest również instalacja wod – kan i centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością współpracy z instalacją kolektorów słonecznych usytuowanych na dachu. Aby zapewnić energooszczędność budynku proponuje się również zastosowanie zestawów szklanych o współczynniku k = 0,8 (wraz ze ślusarką aluminiową) i zastosowanie ścian warstwowych o współczynniku przenikania ciepła k = 0,2. W pomieszczeniach o dużej powierzchni podłogi zostanie zastosowane energooszczędne ogrzewanie powierzchniowe.
ETAPOWANIE INWESTYCJI.
Etapowanie inwestycji przedstawione jest na schematach umieszczonych na planszy nr 3
i uwzględnia wymagania zawarte w programie:
1 etap – część gastronomiczna z hallem,
2 etap – część kulturalna,
3 etap – część hotelowa.