KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2009, BUDYNEK WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ORGANIZATOR: SARP ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
LOKALIZACJA: CZĘSTOCHOWA
Powierzchnia użytkowa: 6061 m2
Parking podziemny dla 64 samochodów
PROJEKT:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Klaudiusz Konarski, arch. Agnieszka Lamot
WSPÓŁPRACA:
stud. arch. Anna Fusiara, stud. arch. Wiktor Szczypka

 

Teren opracowania konkursowego (znajdujący się przy istniejących budykach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) podzielony był na część realizacyjną i część studialną. Część realizacyjna to koncepcja architektoniczna budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych.
Układ przestrzenny WNS jest złożony i stanowią go dwa główne budynki – budynek A o nieforemnym kształcie oraz prostopadłościenny, monolityczny budynek B, połączone ze sobą za pomocą 4 kładek oraz w kondygnacji parteru – hall’em głównym. Przeszklenia tych form oraz okładzina w postaci kolorowych wertykalnie usytuowanych paneli nadają „łącznikom” – a tym samym całej kompozycji – lekkości. Takie rozrzeźbienie jednolitej pod względem funkcjonalnym bryły powoduje powstanie na elewacjach budynków interesującego efektu światłocienia.
Niższy z budynków (budynek A), czterokondygnacyjny mieści w swym wnętrzu sale audytoryjną, sale wykładowe, sale ćwiczeń, bibliotekę. W wyższym, pięciokondygnacyjnym budynku (budynek B) zlokalizowane zostały zespoły pomieszczeń biurowych poszczególnych instytutów, dziekanat i zespół pomieszczeń gastronomii.