KONKURS NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ FUNKCJI BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ W KATOWICACH

2010, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ
ORGANIZATOR: SARP ODDZIAŁ W KATOWICACH
LOKALIZACJA: KATOWICE
Powierzchnia użytkowa budynku: 1523,45 m2
Powierzchnia użytkowa tarasów: 109,20 m2
PROJEKT:
arch. Mariusz Pers, arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA:
stud. arch. Łukasz Bylica, stud. arch. Katarzyna Weberbauer, arch. Marta Dul, arch. Anna Fusiara, arch. Paweł Syposz

 

Na początku XXI wieku, w wyniku umiędzynarodowienia rynku, standaryzacji celów i potrzeb inwestorów oraz natłoku informacji, trudno jest wyodrębnić narodową, a tym bardziej lokalną specyfikę działań urbanistyczno architektonicznych. W tym kontekście przekształcenia śródmieścia Katowic zdają się mieć charakter dość wyjątkowy – Katowice, ze swoją pogmatwaną historią oraz zmiennością losów politycznych i społecznych, są miastem, w którym pamięć i świadomość wydaje się być silniejsza niż gdzie indziej, pociągając za sobą żywą potrzebę formułowania elementów znaczących. Jednym z takich elementów ma na pewno szansę stać się ul. Mariacka. Jakkolwiek zaplanowana pod koniec XIX w., obecnie w wyniku działań związanych z rewitalizacją centrum Katowic już pełni funkcję śródmiejskiego deptaku. Projektowany obiekt pod numerem 10 stanowić będzie świetne dopełnienie reprezentacyjnego charakteru ulicy, jaki mają zapewne na myśli autorzy portalu mariacka.eu, posługujący się hasłem „…to my jesteśmy centrum tego miasta”.
Kamienica objęta opracowaniem zlokalizowana jest w ścisłej zabudowie śródmieścia Katowic, w narożniku ulic Mariackiej i Stanisława – ul. Mariacka od października 2008 roku funkcjonuje jako deptak, na którym odbywa się wiele imprez kulturalnych. W związku z tym, że została ona ostatnio przebudowana, a przebudowa objęła zarówno zmianę i uporządkowanie nawierzchni jak i projekty małej architektury, planuje się naruszenia stanu obecnego tylko w niezbędnym zakresie.
Narożnik budynku w obszarze parteru został cofnięty względem lica ściany podkreślając miejsca wejść. Dodatkowo miejsca te zaakcentowane są poprzez brak podświetlanej nocą okładziny akrylowej. Wejścia do budynków zostały zaprojektowane z uwzględnieniem rzędnych istniejącego układu drogowego. Dwa z nich, od ul. Mariackiej i Stanisława prowadzą bezpośrednio do przestrzeni wielofunkcyjnej, natomiast od strony ul. Stanisława zlokalizowano dodatkowe wejście do ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, a od Mariackiej zachowano wejście prowadzące na klatkę schodową obsługującą wszystkie kondygnacje
Będzie to budynek przede wszystkim o funkcji publicznej – jego charakter w największej mierze określony został przez duży sklep i klub muzyczny, zajmujący dwie główne kondygnacje – parter oraz 1 piętro; popularyzacja muzyki, sprzedaż płyt CD oraz sprzętu do ich odtwarzania i towarzyszących im gadżetów w naturalny sposób związana jest z produktem masowym, co za tym idzie pociąga za sobą użycie agresywnego marketingu – sprzedaż i obrót towarem tego typu często oparta jest na modzie, silnych emocjach i snobizmie; młodzi nabywcy utworów muzyki rozrywkowej zwykle są także fanami japońskiego sprzętu elektronicznego, a słuchacze muzyki poważnej byli pierwszymi nabywcami odtwarzaczy laserowych – umiejscowiony w tak eksponowanym miejscu salon muzyczny ma szansę stać się na tyle znany by móc zrównoważyć koszty jego powstania i wyposażenia.
Rzeczywistym centrum obiektu jest dwukondygnacyjna przestrzeń salonu – klubu muzycznego, który jest wyposażony w salkę koncertową, mogącą pełnić także zarówno funkcję sali konferencyjnej czy wykładowej jak i po otwarciu obrotowych segmentów ściennych jako integralnej części przestrzeni wielofunkcyjnej. W miejscu obecnej klatki schodowej planuje się zlokalizowanie trzonu komunikacyjnego obejmującego nową, odpowiadającą współczesnym wymogom klatkę schodową wraz z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi – wszystko oddzielone od pomieszczeń wielofunkcyjnych biegnącą przez wszystkie kondygnacje ścianą z surowego betonu stanowiącą tło dla wyposażenia poszczególnych pięter – światła, sprzęt elektroniczny, kolorowe wydawnictwa, płyty itp.