MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY W KRAKOWIE, KONKURS NA TEATR KANTORA

2004, TEATR KANTORA
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Zespół projektowy:
arch. Katarzyna Jucha, dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
Współpraca:
arch. Paweł Syposz, arch. Anna Niemiec, inż. Tomasz Żmigrodzki

 

„Konsekwencją mojego myślenia jest kontestacja istniejącej struktury współczesnego teatru”. Tadeusz Kantor
Sześcian, element architektury muzeum, został pomyślany jako scena teatralna, która w zależności od „pretekstów twórczych” organizuje – teatralizuje w różny sposób przestrzeń wewnątrz i zewnątrz obiektu. Mobilność modułów elewacji pozwala na „otwarcie” budynku. W zamierzeniu, teatr pojmowany jako „sztuka otwarta”, poprzez architekturę, zaczyna przenikać Kraków i jego mieszkańców.