KONKURS NA ROZBUDOWĘ BUDYNKÓW AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

2003, ROZBUDOWA BUDYNKÓW AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE
INWESTOR: AKADEMIA PEDAGOGICZNA
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia całkowita: 15192,1 m2
Powierzchnia użytkowa: 12707,7 m2
Kubatura: 57372,0 m3
Zespół projektowy:
dr arch. M. Twardowski, arch. W. Wokan, arch. M. Jakubowski, dr arch. M. Pers
Współpraca:
arch. M. Dąbek, arch. A. Niemiec, inż. T. Żmigrodzki

 

Kompozycja nowego budynku Akademii Pedagogicznej bazuje na delikatnej linii biegnącej w stronę Sukiennic i Krakowskiego Rynku. Ta oś wraz z układem istniejących budynków tworzą przestrzeń projektu. Owa linia staje się silnym elementem kompozycji – prostą i zdecydowaną nicią do starego centrum miasta. Bryła nowego budynku od zewnętrznej strony, to pełna ściana z wyciętymi otworami okien w formie „nadruku”, od strony istniejącego budynku – otwarta.
Wnętrze założenia starego budynku i budowli projektowanej staje się patiem – przestrzenią półpubliczną. Przestrzeń skupia życie studentów pomiędzy zajęciami, stwarza atmosferę do odpoczynku i przygotowania do dalszej pracy. Widz wchodząc na teren założenia zamkniętego w obszarze kwadratu odkrywa place jako zróżnicowane tarasy. Wtedy kompozycja łączy projektowane i istniejące elementy miejsca.