KONKURS REALIZACYJNY NA PROJEKT LOTNISKA JELENIEJ GÓRZE

2000, LOTNISKO W JELENIEJ GÓRZE
INWESTOR: URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
LOKALIZACJA: JELENIA GÓRA
Powierzchnia użytkowa: 10839.7m2
Powierzchnia całkowita: 13007.6m2
Kubatura: 52595.7m3
PROJEKT: arch. Andrzej Bielewski, arch. Armando Dal Fabbro, arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA AUTORSKA: stud. arch. Mirosław Zięba
WSPÓŁPRACA: arch. Robert Suder, stud. arch. Grzegorz Król, stud. arch. Michał Dąbek,
Konsultacje: arch. Mariusz Pers

 

Lotnisko w Jeleniej Górze zaprojektowano jako port lotniczy z główną drogą startową długości 970 metrów (oraz ewentualną dodatkową awaryjną drogą startową). Główna droga startowa (azymut 125°) dzieli teren opracowania na dwie nierówne części. W południowej – „większej”, zaprojektowano kompleks lotniska z jego infrastrukturą w miejscu obecnie istniejących budynków wraz z płytą postojową i dzielącymi ją od głównej drogi startowej drogami kołowania. Układ przestrzenny przyszłego lotniska zaprojektowano jako zespół elementów – otaczających „zielone” patio.
Temat projektu sam nasuwa charakter brył, ich usytuowanie, kształt i związki pomiędzy poszczególnymi budynkami: „lot” – „przestrzeń” – „samolot” – „skrzydła” – „otoczenie” mówią o idei. Jednocześnie idea form idzie w parze z koncepcją funkcjonalną, która wykorzystuje zaproponowany układ do łatwego etapowania przyszłej inwestycji. Kształty brył pilnują surowego i konsekwentnego rygoru utrzymania kompozycji. Bez straty na jakości funkcji, z jednej strony budują całość, z drugiej natomiast ukazują różnice wysokości – ich kształt staje trójwymiarową grą w przestrzeni. Rzuty i przekroje tworzą jedną całość. Wspomniane różnice wysokości mają swoje odzwierciedlenie w rzutach oraz pozwalają na tworzenie kondygnacyjnych przestrzeni wewnątrz. Dlatego hotel z jednopoziomowej formy staje się dwupoziomowy a „zakręcona” wieża kontrolna zamyka kompozycję budynku dworca lotniczego. W ten sposób bryły raz otwierają, raz zamykają swoje perspektywy. Wewnętrzny dziedziniec – ogród tworzy własny klimat lotniska i stwarza możliwości odpoczynku strudzonym podróżnikom i „krótkiego oddechu” pracownikom lotniska.
Dojazdy i dojścia do budynków oraz płytę postojową oparto na niezwykle prostym układzie geometrycznym powtarzalnych kwadratów, w którym znajdują swoje miejsca samochody, samoloty i hala odpraw. Hangary (z wymuszoną wielkością 36x36m) kończą kompozycję tego układu. Podstawowymi zaletami takiego założenia są: możliwość utrzymania dwóch pasów startowych (drugiego, zastępczego – awaryjnego), korzystny układ ze względu na otaczające obiekty i przede wszystkim znakomite – bezpośrednie połączenie małą stacją kolejową (ukazaną na sytuacji) z innymi ośrodkami komunikacyjnymi (co w przypadku ewentualnych lotów międzynarodowych jest niezwykle istotne).
Obiekty lotniska zaprojektowano w sposób przejrzysty dla funkcjonowania całości. Otaczają one wspomniane „zielone” patio, a ich układ funkcjonalny jest zgodny z programem.
Założono program funkcjonalny określający położenie poszczególnych obiektów. Aeroklub usytuowano centralnie przy płycie postojowej i przy hangarach. Dworzec lotniczy znalazł się przy aeroklubie, płycie postojowej, osłonięty od hangarów, po przeciwnej stronie patio – hotel, łatwy dostęp ze stacji kolejowej. Budynek Cargo (wraz z biurami firm spedycyjnych) – w pobliżu hangary, parking, dostęp do płyty postojowej lotniska, obok hotel dla ewentualnych klientów. Hotel – położony w bezpośrednim sąsiedztwie z dworcem lotniczym, parkingami i stacją kolejową.
Zgodnie z wymogami inwestora realizację projektu podzielono na etapy.
Pierwszym realizowanym budynkiem jest aeroklub i pierwszy moduł hangaru (realizacja aeroklubu, drogi startowej z drogami kołowania, istniejące budynki pozostają i funkcjonują dalej, pierwszy etap budowy placu postojowego dla samolotów). W budynku aeroklubu przewidziano wszystkie funkcje techniczne i biurowe potrzebne dla jego obsługi (zgodnie z wymaganiami programowymi Inwestora). Wejście i korytarz od strony południowej, pomieszczenia biurowe, sekretariat, pomieszczenia dyrektorskie, pokój konferencyjny umieszczono od strony lotniska.
W drugim etapie znalazł się dworzec lotniczy z wieżą kontroli ruchu, parkingami oraz ostateczny etap rozbudowy placu postojowego dla samolotów oraz dwa moduły hangarów (istniejące, stare budynki aeroklubu i hangar przeznaczono do likwidacji podobnie jak stację paliw, której miejsce zaproponowano przy placu manewrowym przy hangarach. Obsługa naziemna lotniska – firma handlingowa). Główną częścią dworca jest hala przylotów i odlotów, w której znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą pasażerów. Administracja dworca lotniczego łączy halę odlotów i aeroklub. Wszystkie funkcje biurowe, administracyjne i techniczne zostaną uzgodnione w trakcie projektu budowlanego ze służbami Straży Granicznej, Głównego Urzędu Celnego i pozostałych urzędów (Agencja Ruchu Lotniczego, służby meteorologiczne itp.).
Trzeci etap – budowa budynku Cargo i biur firm spedycyjnych, pozostałych parkingów oraz ostatni z modułów hangarów.
W czwartym, zostanie wybudowany hotel klasy turystycznej z 40 pokojami (12 pokoi jednoosobowych i 28 dwuosobowych z możliwością dostawek). Zasugerowano również lokalizację stacji kolejowej oraz przystanku MZK lub PKS w celu lepszego skomunikowania lotniska z miastem i województwem. Na parterze hotelu zaproponowano część recepcyjno-gastronomiczną wraz z pokojami hotelowymi otwartymi na patio. Znajdą się tutaj również pomieszczenia techniczne i administracyjne. Na piętrze znajdują się pozostałe pokoje z widokiem na startujące samoloty
Konkurs został unieważniony