PLAN KOORDYNACYJNY OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG OPATKOWICE W KRAKOWIE

1999, PLAN KOORDYNACYJNY OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG
LOKALIZACJA: KRAKÓW – OPATKOWICE
Autorzy:
Arch. Krzysztof S. Białka, Arch. Halina Pikulska – Dutkiewicz
Współpraca:
Arch. Agnieszka Białka, Arch. Maciej Skaza, Arch. Mariusz Twardowski, Arch. Wojciech Wokan

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, stanowi podstawę dla stworzenia warunków pozwalających na zrównoważony rozwój miasta oparty o wysokie standardy jakościowe środowiska zamieszkiwania, miejsc pracy i stref wypoczynku. W oparciu o to studium i proponowane w nim obszary koncentracji usług wraz z ośrodkami integracji i systemów transportu (autostrada, kolej), wdrożono tryb opracowania miejscowego planu ogólnego dla tego terenu mający na celu zmianę przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany. Opracowany został przez Urząd Miasta Krakowa projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszaru koncentracji usług Kraków – Opatkowice.