DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
LOKALIZACJA: KRAKÓW
wWspółpraca z firmą THE BLOK – dr arch. Mariusz Pers, arch. Marek Golas