WIELOPOZIOMOWY PARKING PRZY GEANT W KRAKOWIE

1997, WIELOPOZIOMOWY PARKING PRZY GEANT
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Współpraca z firmą JET ATELIER – dr arch. Krzysztof Ingarden, arch. Jacek Ewy