FABRYKA UBRAŃ BEAU W WARSZAWIE

1997, FABRYKA UBRAŃ BEAU
LOKALIZACJA: WARSZAWA
Powierzchnia użytkowa: 6360 m2
Autorzy:
Krzysztof Leśnodorski
Współpraca:
Mariusz Twardowski, Wojciech Wokan, Krystyna Leśnodorska, Beata Wawroska

 

Inwestycja położona jest na działce przy ul. Staniewickiej w Warszawie, ma kształt nieregularnego, wydłużonego prostokąta. Duża ilość drzew znajdujących się tam początkowo nasuwała ideę powiązania architektury fabryki z istniejącą przyrodą. Pomysł koncepcyjny formy budynku wyszedł od układu czterech kwadratów jako form kubicznych połączonych ze sobą formą prostokątną. Kolejna faza to czysty układ prostokąta i kwadratu przesuniętych względem siebie. Ostateczna forma fabryki przyjęła kształt prostokątnego budynku przenikającego się z wycinkiem koła. Układ konstrukcyjny ostatniej części został tak zaprojektowany, aby nie wymagał dodatkowych punktów podparcia oprócz tych, które wynikają z siatki konstrukcyjnej części prostokątnej. Widoczne w elewacji zaokrąglenie w części parteru będące kolumnadą stanowi strefę wejściową do budynku fabryki, a także rozdziela ją funkcjonalnie na strefę produkcji materiałów i strefę produkcji ubrań.
Bryła fabryki ma gabaryty budynku dwupiętrowego. Rytm elewacji wynika z usytuowania otworów okiennych. Kondygnacja niższa ma okna pionowe, a wyższa poziome z pionowymi kontynuacjami otworów dolnych. Całość budynku miała zachować surowy charakter elewacji betonowych, lecz w ostatecznym rezultacie ściany zostały otynkowane i utrzymane w kolorze różowym i fioletowym. Od frontu budynku i po bokach znajdują się miejsca parkingowe, w tylnej części działki pozostawiono teren niezabudowany z zielenią urządzoną.