OGRÓD W CZERNICHOWIE

2009-2010, OGRÓD W CZERNICHOWIE
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: CZERNICHÓW
Powierzchnia użytkowa terenu: 3523 m2
PROJEKT: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Agnieszka Ciuła, arch. Klaudiusz Konarski

 

Przedmiotowy teren usytuowany jest w Czernichowie i funkcjonuje jako przydomowy ogród prywatny wraz z drogą dojazdową oraz terenem utwardzonym znajdującym się przed budynkiem mieszkalnym. Występują tutaj zarówno ozdobne drzewa i krzewy iglaste nasadzone według zadanej kompozycji jak i fragment sadu owocowego. Celem opracowania jest uporządkowanie terenu oraz zieleni na nim usytuowanej. Planuje się również utworzyć przestrzeń utwardzoną w postaci placu oraz drogi dojazdowej, a także drewniany taras rekreacyjny. Ogród uzupełniony zostanie o fontannę z dyszami tworzącymi efekt piany, a także oświetlenie zewnętrzne zaprojektowane w sposób podkreślający wszystkie walory założenia.
Droga dojazdowa została zaprojektowana jako pas o szerokości 3.4m z dwóch stron ograniczony ogrodzeniem. Nawierzchnię zaprojektowano z dwóch odcieni kostki brukowej, ułożonej w charakterystyczne pasy wyznaczające tor ruchu pojazdu, naprzemiennie z pasami zieleni. Efekt pasmowy podkreślać będzie dodatkowo iluminacja posadzki w postaci umieszczonych intuicyjnie wodoodpornych profili listwowych LED.
Plac usytuowany przed budynkiem mieszkalnym planuje się wykonać w dwóch odcieniach kostki brukowej, ułożonej naprzemiennie w pasy oraz trzeciego, ułożonego w kształt łuków podkreślających zaprojektowane na planie koła klomby z zielenią. Plac pełnić będzie – oprócz roli ozdobnej i powierzchni utwardzonej służącej do celów komunikacji – funkcję parkingu samochodowego.
Taras wypoczynkowy w konstrukcji drewnianej projektuje się po stronie południowo – zachodniej budynku. Z tarasu zaplanowano schody prowadzące z poziomu 0.00 na -1.50m.
Fontannę zaprojektowano w postaci żelbetowej niecki opartej na planie kwadratu oraz wypełnionej wodą i wyposażonej w podświetlane dysze typu kaskada, tworzące efekt piany. Planuje się również pokreślenie tafli wody za pomocą zamontowanego w murku oświetlenia LED.
Planuje się również wykonanie zielonych tarasów terenowych w południowo – wschodniej części działki wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Stanowiłyby one punkt widokowy oraz element wypoczynkowy. Będą mogły również służyć jako baza dla tymczasowych namiotów ogrodowych.