BUDYNEK DWURODZINNY W KRAKOWIE, 2007-2008

2007-2008, BUDYNEK DWURODZINNY
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia użytkowa: 260,1 i 212,2 m2
Kubatura: 1329,13 m2
AUTORZY: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers
ARCHITEKT PROWADZĄCY: arch. Marta Dul
WSPÓŁPRACA: arch. Agnieszka Lamot, arch. Paweł Syposz

 

Teren projektowanej inwestycji posiada kształt nieregularnego wielokąta. Przyległa od strony południowej działka to droga, z której planowany jest wjazd na działkę oraz dojazd do garaży znajdujących się w podpiwniczeniu budynku. Pozostałe granice wyznaczają działki niezabudowane oraz tereny zabudowy jednorodzinnej. Istniejące ukształtowanie terenu charakteryzuje się spadkiem działki w kierunku północnym.
Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej z garażami zlokalizowanymi w podpiwniczeniu budynku.
Dom mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej stanowi kompozycję opartą na prostopadłościennej bryle przekrytej czterospadowym dachem, oraz przenikających się z nią form tarasów. Budynek formą i wielkością jest dostosowany do otaczającej zabudowy i krajobrazu. Usytuowanie domu wpisuje się w istniejący spadek terenu. Odległości od granicy i budynków sąsiednich są zgodne z wymaganiami zapisanymi w decyzji o WZ i odpowiednimi przepisami.