Zespół

dr inż. arch. Mariusz Pers, wiceprezes zarządu
ur. w 1968 roku. Obrona pracy dyplomowej: 1992 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Przemysław Szafer, WAPK. Doktorat: 2000 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, WAPK. w latach 1991-1993 partner w Agencji Projektowej Tekton, w 1994-2004 współtworzy Grupę Projektową The Blok, od roku 2005 w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe), od 2009 praca w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych. Od 2002 roku należy do Izby Architektów. Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych.  mpers@twardowskiwokan.pl

 

dr. inż. arch. Mariusz Twardowski, wiceprezes zarządu
ur. w 1970 roku. Obrona pracy dyplomowej: 1994 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, WAPK, wyróżnienie Wydziału Architektury. Współzałożyciel z Wojciechem Wokanem firmy Twardowski Wokan Studio Projektowe. W 2000 roku otrzymał nagrodę – Stypendium Miasta Krakowa dla Młodych Twórców. Doktorat: 2002 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, WAPK. Od 2003 roku praca w Instytucie Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, od roku 2005 na stanowisku adiunkta. Od roku 1995 należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, od roku 2009 w Zarządzie Krakowskiego Oddziału SARP. Od 2002 roku do Izby Architektów, od 2006 roku w Radzie Małopolskiej Izby Architektów. W latach 2003-2006 i od 2009 w Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych. mt@twardowskiwokan.pl

 

arch. Wojciech Wokan, prezes zarządu
ur. w 1968 roku. Obrona pracy dyplomowej: 1994 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Gawłowski, WAPK. Współzałożyciel z Mariuszem Twardowskim firmy Twardowski Wokan Studio Projektowe. Od 1996 do 2000 roku praca w Samodzielnej Katedrze Projektowania Architektury Przemysłowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, od 2009 praca w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych. Od roku 1995 należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, od 2002 roku do Izby Architektów. Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych. ww@twardowskiwokan.pl

 

Przejebka 002k bw
mgr inż. arch. Miłosz Jakubowski, dyrktor ds. uzgodnień
ur. w 1969 roku. Obrona pracy dyplomowej: 1995 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Mańkowski, WAPK. Wieloletnia współpraca z MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe). Od roku 1995 należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich. Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych. milyrock@op.pl

 

 

md

mgr inż. arch. Marta Dul, project manager
ur. w 1976 roku. Obrona pracy dyplomowej: 2002 rok, z wynikiem bardzo dobrym, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Białkiewicz, WAPK w roku 2003 praca w KKM biuro projektowe od stycznia 2006 roku praca w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe) nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych. mdul@twardowskiwokan.pl

 

kk

mgr inż. arch. Klaudiusz Konarski, projektant
ur. w 1981 roku. Obrona pracy dyplomowej: 2006 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, WAPK od 2007 roku praca w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe) nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych. kk@twardowskiwokan.pl

 

pm
mgr inż. arch. Paweł Michalski, asystent projektanta
ur. w 1981 roku. Obrona pracy dyplomowej: 2008 rok, z wynikiem bardzo dobrym, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Lenartowicza, WAPK od 2008 roku praca w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe). pm@twardowskiwokan.pl

 

lw1
mgr inż. arch. Ludmiła Więckowska -Bryś, asystent projektanta
ur. w 1983 roku. Obrona pracy dyplomowej: 2007 rok, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, WAPK, studia arch. FH Coburg W latach 2007-2008 praca w M-Studio od 2008 roku praca w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe) Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych. lw@twardowskiwokan.pl

 

BS

Beata Sadowska, samodzielny specjalista ds organizacyjnych
ur. w 1977 roku. Obrona pracy dyplomowej: 2002 rok, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie. W latach 2003-2004 praca w Horizontal Sp. z o.o., 2005-2010- Ochrona Juwentus Sp. z o.o., od 2011 roku praca w MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe). mtww@twardowskiwokan.pl