DWURODZINNA WILLA MIEJSKA W KRAKOWIE

2003, DWURODZINNA WILLA MIEJSKA – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
INWESTOR: PRYWATNY
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie: 249,4 m2
Powierzchnia użytkowa południowego domu: 183,5 m2
Powierzchnia użytkowa północnego domu: 171,3 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 354,8 m2
Powierzchnia całkowita: 475,1 m2
Kubatura: 1.667,6 m3
AUTORZY: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA AUTORSKA: arch. Michał Dąbek
WSPÓŁPRACA: arch. Anna Niemiec, inż. Tomasz Żmigrodzki

 

Dwurodzinna willa miejska usytuowana pomiędzy innymi budynkami mieszkalnymi, w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Krakowa, na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykłą i niepozorną. Pozwala jednak widzowi na otwarcie jego wyobraźni. Jest pewnym początkiem. Sugeruje rozwój. Ciekawe rozwiązania owego rozwoju podpowiada układ dwóch mieszkań żyjących tu rodzin – obecnie „plastrów” parteru i piętra budynku istniejącego. Obie rodziny sprawiedliwie zajmą własne partery i piętra. Znajdą w swoich budynkach trójwymiarowe przestrzenie z (w miarę możliwości ze względu na zastany układ konstrukcyjno-funkcjonalny) klasycznie podzielonymi funkcjami: dzienną w parterach, nocną na piętrach. Pozwoli na to zabawa w formy i ich przenikanie.
Wąska działka, budowle istniejące, założony z inwestorem program funkcjonalny są trudnością, którą zamieniono w pretekst w budowę form. „Zbudujemy” trzy bryły, które wraz z czwartą – garażem, utworzą geometryczną mozaikę. Ta gra brył mówi domownikom o swojej przestrzenności i funkcjonalności. Pozwala, by w jej wnętrzu wzmagała się więź i radość rodziny.