LAMUSOWNIA

2008, ZBIORCZY PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia terenu: 22639m2
Powierzchnia dróg wewnętrznych i podjazdu rozładowczego: 1849.20m2
Powierzchnia utwardzona (plac oraz wewnętrzny układ komunikacyjny): ok. 3500 m2
Powierzchnia budynku administracyjno-socjalnego i portierni: 258,6m2
ZESPÓŁ AUTORSKI:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Miłosz Jakubowski
WSPÓŁPRACA:
arch. Agnieszka Lamot, arch: Paweł Syposz, stud. arch. Wiktor Szczypka, inż. Elżbieta Pytel

 

Teren inwestycji położony jest przy ul. Nowohuckiej w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Od strony północno-wschodniej, teren inwestycji oddzielony jest od budynków mieszkalnych zielenią publiczną. Od strony południowej, teren sąsiaduje z bazą MPO. Po zachodniej stronie znajduje się ul. Nowohucka.
Ze względów kompozycyjnych i użytkowych, wjazd na działkę zaplanowano od południa. Kompozycję projektu oparto na owalnej linii przebiegającej w nieco nieregularny sposób wzdłuż granic działki. Przy pierwszej krawędzi tej krzywej, usytuowano wjazd, wagę dla samochodów i portiernię. Następnie krzywa zamienia się w rampę wyładowczą z ulotnym, półprzeźroczystym dachem. Za kolejnym łukiem, przy krzywej zakomponowano budynki administracyjne i socjalne. Pod koniec, przy krzywej znalazły się miejsca parkingowe.
Plac manewrowy „otulony” przywołaną krzywą został przepleciony owalnymi „wyspami zieleni”. Owe wyspy powstały poprzez pozostawienie na działce znacznej ilości istniejącej, wartościowej zieleni. Północną stronę placu manewrowego zamyka „aleja kontenerów”. Miejsce, w którym usytuowano kontenery służyć będzie zbieraniu poszczególnych odpadów i wstępnej ich segregacji.
Budynki administracyjny i socjalny zostały połączone w części parterowej. To pozwoliło na umiejscowienie tam pomieszczeń technologicznych sortowni odpadów niebezpiecznych oraz czasowego ich przechowywania. Część tejże sortowni została udostępniona dla klientów ZPGO. Nad miejscem przyjmowania odpadów niebezpiecznych od klientów, na drugiej kondygnacji, znalazła się część administracyjna. Dla tej części budynku zastosowano okładzinę z blachy miedzianej oksydowanej na ruszcie stalowym. Drugi budynek na drugiej kondygnacji, przeznaczony będzie na pomieszczenia socjalne pracowników ZPGO. Tutaj na elewacjach zaprojektowano beton fakturowany RECKLI na kotwach systemowych. Na pozostałych elementach budynku i projektowanej rampy zastosowano wysokiej jakości tynk. Pracownicy do części socjalnej dostają się poprzez podjazd, którego wysokość zaprojektowano tak, aby łączył się z poziomem drugim kondygnacji budynku. Jego wysokość +3.75m zapewnia zabezpieczenie kontenerów na czas powodzi tysiącletniej. Przestrzeń pod konstrukcją można wykorzystać jako zadaszenie dla gromadzenia odpadów gotowych do wywozu przez firmy recyclingowe.
Wszystkie te zabiegi powodują, że budowla pomimo swojego przeznaczenia, poszukuje powiązania z otaczającym krajobrazem wtapiając się w pobliską zieleń.