KREMATORIUM – SPOPIELARNIA ZWŁOK W KRAKOWIE

2005, KREMATORIUM – SPOPIELARNIA ZWŁOK
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
LOKALIZACJA: PRZY FORCIE SUDOŁ W KRAKOWIE
Powierzchnia użytkowa: 1712,85 m2
Kubatura: 10.000 m2
PROJEKT:
dr arch. Mariusz Pers, dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
WSPÓŁPRACA:
arch. Anna Niemiec, arch. Paweł Syposz, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki
Ideą przewodnią koncepcji było stworzenie budynku, który nie stanowi dominanty urbanistycznej lecz możliwie najlepiej wpisuje się w zaistniały kontekst, uzupełnia istniejącą zabudowę, wnosi nową jakość estetyczną w istniejąca tkankę przez wciągnięcie w kompozycję urbanistyczną elementów istniejących. Budynek miał również stanowić jak najlepsze tło dla mających się w nim odbywać uroczystości, sprzyjając nastrojowi należnej powagi i uszanowania obrządków pogrzebowych. Dobór materiałów i wyposażenia mają podtrzymywać ten efekt.
Projektowany budynek został podzielony na 3 strefy funkcjonalne. Centralnie umieszczono salę pożegnań. Po lewej stronie rozplanowano pomieszczenia spopielarni – funkcje kremacyjne, poczekalnię oraz zaplecze techniczne i socjalne. Po drugiej stronie sali pożegnań ulokowano ekspozycję i zespół biurowy. Starannie rozplanowano strefę półpubliczną – podejście do obiektu wraz z podcieniem. Dzięki czytelnej artykulacji, odwiedzający łatwo może zorientować się w rozmieszczeniu poszczególnych funkcji i załatwić zarówno sprawy formalne jak i znaleźć chwilę wyciszenia.