BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

2003, ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
INWESTOR: URZĄD MIASTA KRAKOWA
LOKALIZACJA: KRAKÓW
Powierzchnia całkowita: 2142,14 m2
Powierzchnia użytkowa: 1393,22 m2
Kubatura: 7869,15 m2
ZESPÓŁ AUTORSKI:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers
WSPÓŁPRACA:
arch. Anna Niemiec, arch. Paweł Syposz, inż. Tomasz Żmigrodzki
Budynek jest zabudową plombową, która uzupełnia pierzeję ulicy Sarego a ponadto nie narusza swoim kształtem i parametrami zasad kompozycji przestrzennej w tym obszarze. Adaptowany obiekt nie zaburza zachowanego układu urbanistycznego, nie przekracza również gabarytu zabudowy charakterystycznego dla tego miejsca.
Forma budynku oparta jest na rzucie kwadratu z wyciętym podwórzem pomiędzy oficynami. Oficyny połączone są balkonami z centralnie umieszczoną, owalną klatką schodową.