BLOK OPERACYJNY SZPITALA W KATOWICACH

2003, BLOK OPERACYJNY SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
INWESTOR: SZPITAL IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
LOKALIZACJA: KATOWICE
Powierzchnia użytkowa 2.106,8 m2
Powierzchnia całkowita 2.570,0 m2
Kubatura 10.284,5 m2
ZESPÓŁ AUTORSKI:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, arch. Miłosz Jakubowski, arch. Stanisław Spyt
WSPÓŁPRACA:
arch. Anna Niemiec, inż. Tomasz Żmigrodzki,
KONSULTACJE:
dr med. Łukasz Wicherek, Klinika Ginekologii i Niepłodności CMUJ
Blok operacyjny znajdzie swoje miejsce pomiędzy budynkami położniczo-ginekologicznym a dermatologicznym. Ze względu na małą powierzchnię działki pomiędzy istniejącymi budynkami, forma projektowanej budowli wypełnia teren komponując układ urbanistyczny jako „poziomy” element łączący oba budynki. Miejsce usytuowania budynku narzuca pewne uformowania przestrzenne, wymuszające kompozycję bryły budynku. Ze względu na duży program funkcjonalny i niewielką ilość miejsca na działce przeznaczonego na funkcję budynku, jego bryła będąc prostopadłościanem otrzymuje konieczne elementy zewnętrzne (połączenie z istniejącymi budynkami, klatki schodowe, maszynownia windy, korytarz dla ewakuacji odpadów pooperacyjnych, osłonięty podjazd dla karetek). Taka skala trudności funkcjonalnych staje się w tym przypadku pretekstem architektonicznym do stworzenia rzeźbiarskiej bryły budynku. Zamiast udawanego ukrywania opisanych wyżej elementów, zostają one podkreślone w elewacjach. Dzięki temu uzyskano trójwymiarowy, plastyczny obraz budynku projektowanego.