GIMNAZJUM W MARKLOWICACH

2002-2001, GIMNAZJUM
INWESTOR: GMINA MARKLOWICE
LOKALIZACJA: MARKLOWICE, ŚLĄSK
Powierzchnia całkowita: 5.578,22 m2
Powierzchnia użytkowa: 4.609,72 m2
Kubatura: 21.863,63 m2
PROJEKT:
arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, arch. Andrzej Bielewski
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
arch. Robert Suder
WSPÓŁPRACA:
arch. Mirosław Zięba, inż. Tomasz Żmigrodzki, arch. Justyna Wiktorska, arch. Remigiusz Rogoziński, stud. arch. Michał Dąbek, stud. arch. Grzegorz Król
Przyjęte rozwiązania projektowe proponują przenikanie się brył w niezwykle elegancki i prosty sposób. Uzyskane w ten sposób patio staje się małym dziedzińcem szkoły. Poszczególne bryły konsekwentnie do swojego układu posiadają indywidualne cechy. Posiadają „wyspecjalizowane” funkcje, wykonane są z innych materiałów wykończeniowych – jednak będąc całością, posiadają swój własny wyraz. Elewację południową otwarto na istniejącą szkołę podstawową, natomiast elewację północną i wschodnią otwarto na teren zalesiony i na łąkę, na której powstaną dwa zewnętrzne boiska sportowe.
Zgodnie z programem i założeniami Inwestora oraz warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, zaprojektowano obiekt składający się z czterech części usytuowanych na trzech kondygnacjach. Pierwsza część to hall wejściowy na parterze, na piętrze w tej części znajduje się hall wraz ze sklepikiem, harcówką i radiowęzłem. Druga i trzecia część to dwie równoległe bryły z salami dydaktycznymi. Na kondygnacji parteru, po dwóch przeciwległych stronach głównego wejścia znajdują się biblioteka z czytelnią i administracja szkoły z sekretariatem, dyrektorem i pokojem nauczycielskim. W czwartej, niższej bryle znalazły swoje miejsca sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym i technicznym, stołówka i kuchnia w kondygnacji przyziemia, rozkładane trybuny i aula.
Podstawową konstrukcję nośną budynku ze względu na szkody górnicze podzielono na dziewięć segmentów. Segmenty oddzielone zostały dylatacjami gr. 35 cm. Konstrukcja ścianowa, ściany zewnętrzne trójwarstwowe. Sala gimnastyczna – konstrukcja ścianowo-słupowa.